W razie wystąpienia u pracowników objawów wskazujących na możliwość zatrucia, informuje się o tym niezwłocznie pracodawcę, który powiadamia najbliższe centrum powiadamiania ratunkowego lub zakład opieki zdrowotnej.

Symptomy, wskazujące na możliwość zatrucia:

 • Ogólne: Osłabienie i zmęczenie;
 • Skóra: Podrażnienie, pieczenie, nadmierne pocenie, plamy;
 • Oczy: Kłucie, pieczenie, łzawienie, zamglona lub utrudniona widoczność, zwężone lub rozszerzone źrenice;
 • Układ trawienny: Pieczenie w ustach i w gardle, nadmierne wydzielanie śliny, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka;
 • Układ nerwowy: Ból głowy, zawroty głowy, mdłości, trudności w orientacji, niepokój, skurcze mięśni, senność, bełkotanie, utrata przytomności;
 • Układ oddechowy: Kaszel, ból i ucisk w piersi, trudności w oddychaniu.

UWAGA: Symptomy zatrucia środkami ochrony roślin mogą objawić się dopiero po pewnym czasie od momentu kontaktu.

Pierwsza pomoc w przypadku kontaktu ze środkami ochrony roślin:

 • W przypadku kontaktu środka ze skórą: zdejmij poplamioną odzież, natychmiast dokładnie przemyj skórę wodą i mydłem;
 • W przypadku kontaktu z oczami: natychmiast przemyj je dużą ilością czystej bieżącej wody, przez co najmniej 10 minut. Bezzwłocznie skontaktuj się z lekarzem;
 • W przypadku połknięcia: natychmiast skonsultuj się z lekarzem, osobę poszkodowaną należy ułożyć wygodnie. NIE wywoływać wymiotów;
 • Wskazówki ogólne: Poszkodowanemu nie wolno spożywać płynów, jedzenia ani palić papierosów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Lekarzowi należy pokazać opakowanie lub etykietę-instrukcję produktu, z którym poszkodowany miał kontakt;
 • Jeśli doszło do zanieczyszczenia wnętrza butów lub rękawic, zdejmij je i nie używaj ich ponownie. Wnętrza butów lub rękawic nie da się odkazić przy pomocy mycia.

Zawsze miej do dyspozycji czystą wodę:

 • Staraj się zawsze mieć dostęp do bieżącej wody;
 • W razie wypadku przemyj czystą wodą oczy i/lub skórę;
 • Jeśli nie masz dostępu do wody bieżącej, miej zawsze w pobliżu miejsca pracy (miejsce przygotowywania cieczy użytkowej, kabina traktora, etc.) zamknięty pojemnik z czystą wodą.